+46 31 241109 info@jckontakter.se

Ellbogentaster mit Radiosteuerung

Armbågskontakter i 100- och 200-serierna går att få med radiostyrning.

Ellbogentaster mit Radiosteuerung

Samtliga kontakter ur 100- och 200-serierna med undantag av touchkontakterna går att beställa med radiostyrning. Vid beställning, ange artikelnummer samt AK RADIO.