+46 31 241109 info@jckontakter.se

start4

Tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer

JC Kontakter är ett företag som specialiserat sig på att utveckla hjälpmedel för funktionsnedsatta för att därmed öka tillgängligheten i det offentliga rummet.

Ökad tillgänglighet

Produkterna är främst avsedda för offentliga dörrmiljöer och syftet är att öka tillgängligheten av dessa miljöer. Det är nödvändigt då det i EU finns allt fler åldringar samt många personer med en funktionsnedsättning.

Det finns forskning som visar att kommersiella företag ökar sin omsättning när de anpassar sina lokaler så att även dessa personer lätt kan orientera sig i deras faciliteter.