Köpvillkor

Följande villkor gäller för beställningar som görs av våra kunder i vår webbshop på jckontakter.se.

Bolagsinformation

Organisationsnummer: 556669-2249
VAT: SE556669224901

JC KONTAKTER AB

Karl Johansgatan 152
S-414 51 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31241109
Epost: info@jckontakter.se

Allmänt

Efter lagd beställning ingås ett avtal mellan dig och JC Kontakter AB som gäller för din beställning vilket inkluderar eventuella frågor eller tvister som uppkommer som en följd av din beställning.
Den version av villkoren som är tillämplig för din beställning är den version som finns tillgänglig på vår webbshop vid den tidpunkt då du genomför din order.


Priser

Samtliga priser anges i SEK och visas utan moms.

JC Kontakter förbehåller sig rätten till prisändringar från tid till annan utan föregående avisering. Det pris som gäller för ditt köp är det pris som finns tillgängligt på webbshopen vid den tidpunkt då du genomför din beställning.


Varuprov

Varuprover kan endast beställas via för ändamålet utformat beställningsformulär i vår webbshop.


Garanti

Samtliga produkter på vår hemsida omfattas av en 5årig funktionsgaranti. Garantin omfattar inte skador som uppkommer på grund av felaktigt användande, olämplig eller osaklig behandling, felaktig installation eller normal förslitning. Garantin täcker inte kostnader för konsekvensskador.

När ett garantifall inträffar har du rätt att antingen kräva att bristerna åtgärdas eller att en felfri vara levereras (fullgörelse i efterhand). Om den valda typen av fullgörande i efterhand är förknippad med oproportionellt höga kostnader begränsas anspråken till den resterande typen av fullgörelse. Eventuellt meddelar vi dig detta.


Reklamation

När varorna levereras ansvarar mottagaren för att kontrollera paketets ytliga skick med hänsyn till potentiella fraktskador. Finns skäl att misstänka att en skada inträffat åtar sig mottagaren att dokumentera försändelsen med fotografier innan denna kvitteras från leverantör.

Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte t.ex. fel orsakade av normalt slitage.

Om du vill reklamera en vara, vänligen kontakta oss.

Produkten bedöms mot gällande specifikation för den produkten. Uppfyller inte varorna ovanstående krav godkänns reklamationen och ny produkt levereras snarast som ersättning.

Betalning

Samtliga beställningar betalas mot 30 dagars faktura. Vänligen uppmärksamma att fylla i separat leveransadress om inte faktureringsadress och leveransadress är desamma. Betalningar som kommer oss tillhanda efter förfallodag debiteras med dröjsmålsränta om 8% över gällande Riksbankens referensränta.

Fakturan skickas per e-post i samband med leverans. Vi förbehåller oss äganderätten till samtliga leveransföremål till dess samtliga aktuella och framtida fordringar enligt köpeavtalet och som hänger samman med en pågående affärsförbindelse med dig (”garanterade fordringar”) är tillfredsställda.

JC Kontakter förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning eller avbryta beställningen innan leverans påbörjats.


Leverans

Leverans sker med Postnord/DPD.
Normalt skickas varorna från oss inom 4-5 arbetsdagar från beställning. Normal transporttid är 2-3 arbetsdagar beroende på kundens adress.

Vid längre leveranstid meddelas detta separat så snart vi får kännedom om detta.

Önskas prioriterad/expressleverans, vänligen kontakta oss.

Fraktavgiften skiljer sig åt mellan olika länder.


Personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att:

  • Fullfölja vårt uppdrag att leverera och ta betalt för en vara till dig som beställare.
  • Möjliggöra att vi kan komma i kontakt med dig i specifika kundärenden.
  • Följa myndighetskrav.

Fullständig integritetspolicy


Slutbestämmelser

För detta avtal gäller svensk lagstiftning. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med vår kundservice och i andra hand i svensk domstol enligt svensk lag.

 

Registrera konto

Vi behandlar er förfrågan så snart vi kan och återkommer inom kort.

Logga in för att genomföra ert köp

Registrera konto

Välkommen till JC Kontakter!

Vi vänder oss främst till företag som säljer eller installerar automatiska dörröppningssystem.

Skapa en kundprofil nedan för att få tillgång till priser och ordervillkor.

Vi behandlar sedan er förfrågan och återkopplar med vidare information för beställning.